Hvorfor er bensin og diesel så dyrt?

I kroner og ører er prisene på diesel og bensin i Norge blant de høyeste i verden. Samtidig vet vi at drivstoffkostnadene våre utgjør en lavere prosentandel av inntektene, sammenlignet med innbyggere i de fleste andre land. Her kan du lese om hvorfor drivstoffet koster det det gjør i landet vårt, og hvordan du kan redusere utgiftene dine.

Drivstoffkostnadene for norske familier

Så fremt du ikke kjører ofte på langtur, og bruker bilen for det meste i nærmiljøet, bruker du neppe mer enn omtrent 1500 liter drivstoff i året. Med en bensin- og dieselpris på omtrent 16 kroner per liter, betyr dette en årlig kostnad på cirka 24 000 kroner.

Som du kan se nedenfor får du på sett og vis tilbake mer enn 50% av kostnadene dine. Dette fordi de statlige avgiftene brukes til veiene vi kjører på, reduksjon av forurensning og støy, kostnader i forbindelse med ulykker, og så videre.

Vi viser deg også hvordan du kan redusere drivstoffutgiftene med flere tusen kroner i året, ved å betale smart.

Skatter og avgifter

Det er tre avgifter innbakt i literprisen på drivstoff til biler.

  • CO2-avgift
  • Veibruksavgift
  • Merverdiavgift

CO2-avgiften er ment å dekke de samfunnsmessige kostnadene for utslipp av gassen. Avgiften er ulik i forhold til om drivstoffet du bruker er diesel eller bensin.

CO2-avgift for 2019:

  • Diesel – 1,35 NOK per liter
  • Bensin – 1,18 NOK per liter

Veibruksavgiften er betydelig større enn CO2-avgiften, og skal bidra til å dekke de samfunnsmessige kostnadene med bilkjøringen.

Veibruksavgift for 2019:

  • Diesel – 3,81 NOK per liter
  • Bensin – 5,25 NOK per liter

Merverdiavgift må vi betale for de aller fleste varer og tjenester, også når vi kjøper drivstoff. Satsene på momsen for 2019 er 25% av utsalgsprisen du får på bensinstasjonen.

Gjennom disse tre avgiftene tar staten inn et sted mellom 50% og 65% av det du betaler per liter. Du betaler mer i avgift for bensin enn diesel, og prosentvis mer jo lavere bensinprisene er i utsalg.

Kommunale bensinavgifter

Kommunene i Norge har anledning til å legge på en kommunal avgift på drivstoff som selges innenfor kommunegrensen. Dette skal i så fall være et alternativ til å kreve inn bompenger. Dette er noe som praktiseres svært sjelden, og det eneste tilfellet vi kjenner til er at Tromsø Kommune innførte kommunal drivstoffavgift en periode.

Geografiske forskjeller på drivstoffprisene

En bensinkjede opererer med en listepris på drivstoffet. Denne er veiledende for hva hver enkelt bensinstasjon kan ta betalt per liter. Imidlertid kommer transportkostnadene på toppen av listeprisen. Det er naturligvis dyrere å frakte bensin og diesel til Karasjok, enn det er til Oslo.

Derfor vil prisene på drivstoffet være en smule høyere i utkantstrøkene. Den laveste transportavgiften er 6% av listeprisen, og så øker avgiften jo lengre tankbilen må kjøre.

Variasjon i listeprisen

Selve listeprisen endrer seg kontinuerlig, og påvirkes av en rekke forhold. Dette kan skyldes konflikter i områder der olje utvinnes, variasjoner i transportkostnader, endringer på oljebørsene, oljefunn og endringer i utvinningstempo, prispolitikk fra OPEC-landene, inntjeningskrav hos bensinkjedene, og mye annet. Går prisen på bensin ned på verdensbasis, vil prisene i Norge normalt følge etter.

Konkurranse mellom stasjonene

En av de mest avgjørende faktorene er konkurransen mellom hver enkelt kjede, og hver enkelt bensinstasjon. De fleste er klar over at det er dager og tidspunkter der prisene er betydelig lavere enn andre, selv om mønstrene her er blitt noe vanskelige å ta rede på.

Er du prisbevisst, og sjekker prisene hos de ulike stasjonene i nærområdet ditt, kan du spare en del penger på å velge riktig stasjon.

Bensinrabatt med kredittkort

Du kan redusere drivstoffkostnadene med flere tusen kroner i året, ved å betale med kredittkort som gir drivstoffrabatt. Her må vi skille mellom kort som gir fast rabatt, kort som gir penger tilbake på hver transaksjon, såkalt Cashback, og kombinasjoner av disse to rabattordningene.

  • Faste rabatter – Fast avslag på prisen per liter, gis når du betaler i kassen på bensinstasjonen. Faste rabatter er alltid spesifikk for en bestemt kjede, for eksempel rabatten du får på Shell med et Shell MasterCard.
  • Cashback på alle kjøp – Noen kredittkort gir penger tilbake uansett hva du handler, inkludert drivstoff. Cashbacken samles opp og trekkes fra på neste regning, for eksempel Flexi Visa fra Santander.
  • Cashback hos kjeder – Noen kredittkort gir Cashback hos kun spesifikke bensinkjeder, eller mer Cashback på en samarbeidende kjede enn andre kjeder. Eksempel på dette er 365Privat MasterCard som gir mest Cashback hos Esso (3,65% per liter) enn hos andre kjeder (2%).

Merk deg at Cashback-ordninger alltid har begrensninger på hvor mye penger du får tilbake. Et vanlig nivå er 200 til 300 kroner per måned, og 2000 til 3000 kroner per år. Du sparer normalt mest når du får kombinasjonen av fast rabatt og Cashback, og samtidig fyller tanken når pumpeprisene er lave.

Betal regningen i tide

Rabattene og pengene du får tilbake med kredittkort er lite verdt dersom du må betale renter for kreditten. For at dette skal lønne seg, må du gjøre opp hele beløpet du skylder kredittselskapet innen forfall på neste regning. Vanligvis får du 45 til 50 dagers rentefri kreditt.

Gjøres dette riktig, vil de fleste kunne spare mange tusen kroner i året på drivstoff.